Εισαγωγή

Σκοπός μας είναι η οικονομικότερη και ταχύτερη δυνατή Εκτέλεση, Αποστολή και Παράδοση της παραγγελίας σας. Για το λόγο αυτόν έχουμε επιλέξει και σας προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους αποστολής προκειμένου να επιλέξετε εσείς αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Χρόνος Εκτέλεσης

Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00 - 17:00) και Σάββατο (9:00 - 14:00) ,εκτός Κυριακής και αργιών. Αποστολή παραγγελιών που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Αναμένεται σύντομα» ή «Κατόπιν παραγγελίας») γίνεται άμεσα μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη. Οι ώρες των δρομολογίων της ορίζονται μονομερώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Όροι Αποστολής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές Αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ειδικοί κανόνες για βαρέα ή/και ογκώδη δέματα

Αποστολή βαρέων και μεγάλων δεμάτων, οπουδήποτε και αν γίνεται η παράδοση, ακόμα και σε περιοχή εντός του Δικτύου Διανομής ή του Δικτύου Αποθήκευσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πραγματοποιείται στο ισόγειο της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του είδους σε όροφο πάνω από το ισόγειο τότε θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος.

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες προϊόντων ή/και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στις οποίες:

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης προϊόντων περιοχή εκτός περιοχών κάλυψης του επιλεγμένου τρόπου Αποστολής.
  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο εκτέλεσης υπηρεσιών περιοχή εκτός περιοχών κάλυψης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών.
  • Το σύνολο της παραγγελίας αποτελεί μεγάλο σε βάρος ή/και σε όγκο δέμα/δέματα.

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο Αποστολής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.

Τρόποι Αποστολής

Παραλαβή Πελάτη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από το φυσικό κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή από το συνεργαζόμενο Δίκτυο Αποθήκευσης.

  • Παραλαβή από το Κατάστημα

Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς ότι η παραγγελία του έχει ετοιμαστεί και μπορεί να προσέλθει στο Κατάστημα για να την παραλάβει. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 5 εργάσιμες ημέρες και εντός ωραρίου λειτουργίας από την ημερομηνία ενημέρωσης του πελάτη, αυτός οφείλει να παραλάβει την παραγγελία του.

  • Παραλαβή από το Δίκτυο Αποθήκευσης (Αθήνα-Θεσσαλονίκη)
    Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς ότι η παραγγελία του είναι διαθέσιμη καθώς και για το ωράριο λειτουργίας της αποθήκης. Εντός το πολύ 3 εργάσιμων ημερών και εντός ωραρίου λειτουργίας από την ημερομηνία ενημέρωσης του πελάτη, αυτός είναι υποχρεωμένος να παραλάβει την παραγγελία του.

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει για την παραλαβή της παραγγελίας του στη διάρκεια των ως άνω αναφερόμενων χρόνων, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και γίνει εγγράφως αποδοχή οποιουδήποτε κόστους ενδεχομένως υπάρξει για την αποθήκευση και φύλαξη της παραγγελίας του. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Παραδόσεις  εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα παραδοτέα κατόπιν της παραγγελίας προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής και τα γνωστοποιεί στον πελάτη με ηλεκτρονική αλληλογραφία που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και τον χρόνο παράδοσης.

Παραδόσεις  σε λοιπές περιοχές

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που αναφέρονται ανωτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε:

  • Ταχυμεταφορική εταιρεία (Courrier)

Η ταχυμεταφορά αποτελεί το γρηγορότερο μέσο αποστολής της παραγγελίας σας, καθώς η παράδοση ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής καθώς και να επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ όμως υποχρεούται να ενημερώσει με την αποδοχή της παραγγελίας εγγράφως τον πελάτη για την καθυστέρηση παράδοσης εξ αιτίας του λόγου αυτού. Η επιλογή της ταχυμεταφορικής εταιρείας είναι αποκλειστικά στην κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

  • Μεταφορική εταιρεία

Για την ανάθεση της μεταφοράς σε τρίτο μεταφορέα θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση από τη μεριά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποστολή του είδους, παρά μόνον τις χρεώσεις που θα του επιβάλλει η επιλεγμένη μεταφορική εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και παράδοσης παραγγελιών από τρίτο και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο κίνδυνος από την πώληση στην περίπτωση της μεταφοράς με εντολοδόχο τρίτο μεταφορέα, μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους του μεταφορέα.